Kontigent

Et medlemskab koster 110 kr. og for 165 kr. kan hele familien blive medlem.

Du kan indbetale dit kontigent på foreningens konto. Husk at dit navn og din adresse skal fremgå af indbetalingen.

Kontoen er: reg. nr. 0570 kontonummer 0001285041

Du kan også skrive til soroe@kodriverlaug.dk, så vil vi tage kontakt til dig.

Som medlem kan man bidrage til foreningen på mange forskellige måder.

Man kan hjælpe til med at:

  • holde tilsyn med kreaturerne
  • vedligeholde hegn
  • holde engene rydelige
  • bage en kage
  • købe proviant til arrangementer
  • hjælpe til med at løse ad hoc opgaver; for eksempel ordne vandingstrug
  • og kan man selvfølgelig også være medlem, fordi man har lyst til at støtte foreningen

Du kan læse mere medlemsfopligtelserne i vedtægterne.

Vi arbejder ud fra foreningens tre formål:

  • at drive naturpleje på egnede arealer i Sorø Kommune
  • at producere kød på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag
  • at formidle natur- og kulturhistoriske aspekter i forbindelse med naturpleje og kødproduktion

Hvis du vil høre mere om foreningen, kan du tage kontakt til en fra bestyrelsen.

Til forsiden

    Copyright © Sorø Kodriverlaug 2008 - 2017    soroe@kodriverlaug.dk