Frugter på eng-nellikerod

Medlemskab

Et medlemskab koster 110 kr. og for 165 kr. kan hele familien blive medlem.

Se hvad du skal gøre under Kontigent

Du kan også kontakte os på e-mail soroe@kodriverlaug.dk, så vil vi tage kontakt til dig.

2020

Tilsynsvejledninger
Find vores tilsynsvejledninger under aktiviteter -> Tilsyn

Som medlem kan man bidrage til foreningen på mange forskellige måder.

Man kan hjælpe til med at:

  • - holde tilsyn med kreaturerne
  • - vedligeholde hegn
  • - holde engene rydelige
  • - bage en kage til de arbejdende
  • - købe proviant til arrangementer
  • - hjælpe til med at løse løbende opgaver
  • - man kan selvfølgelig også være medlem, fordi man har lyst til at støtte foreningen

Hvis du vil høre mere om foreningen, kan du tage kontakt til en fra bestyrelsen.


Opdateret den 14. februar 2020

Vigtige datoer

Generalforsamling 2020:

Lørdag den 22. februar kl 16 på Værkerne lokale 202. Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Efter generalforsamlingen vil der være et oplæg om et naturprojekt efterfulgt af fællesspisning. Husk tilmelding til fællesspisningen af hensyn til indkøb.

Detaljeret dagsorden er sendt til medlemmerne.

Husk at betale kontigent inden generalforsamlingen.


Høslet på Flommen

    Copyright © Sorø Kodriverlaug 2008 - 2020     soroe@kodriverlaug.dk