Rapporter i forbindelse med partnerskabsprojektet

Allan Bornø Clausen har forfattet en beskrivelse af Bimosen som en fin dagsommerfugle lokalitet. Se beskrivelsen med de flotte billeder her:
Sommerfugle i Bimosen
.

I kølvandet på planteregistreringer udført på Flomengene (2008) og Bimosen (2009) har Anna Bodil Hald udarbejdet to rapporter, som vi kan bruge i den fremtidige pleje af engene.

Først og fremmest kan registreringerne ses som en status for vegetationen, som den er nu. Dernæst kan vi bruge registreringerne til at danne et billede af, hvor vi skal lægge vores kræfter. Senere hen kan vi bruge registreringerne som en slags pejemærke for, om vores indsats bevæger i den rigtige retning. Hvilken retning der er den rigtige afhænger af de delmålsætninger, vi stiller op.

Til slut kan vi glæde os over den mangfoldighed, der er på engene, når vi virkelig går i detaljen.

Se de to rapporter om planteregistreringer her:


Planter fra Bimosen - 2009


Planter fra Flomengene - 2008

Partnerskabsprojekter fortsætter et stykke ind 2010, helt præcist slutter det 15. juli i år.

Naturkonsulent Anna Bodil Hald fra Natur & Landbrug virker som konsulent på projektet.

På Natur og Landbrugs hjemmeside Natur & Landbrug kan du se mere om deres arbejde og du kan følge deres arbejde med partnerskabsprojektet på Partnerskabsprojekt ved Sorø Kodriverlaug. Du kan under partnerskab læse mere om målsætningen med partnerskabet og hvilke organisationer og myndigheder, der er partnere i projektet.

Projektperiode 15/5-2008 til 15/7-2010.

Til forsiden

    Copyright © Sorø Kodriverlaug 2008 - 2017     soroe@kodriverlaug.dk