Kreaturerne på engene

Kreaturene der går på engene er af racen Galloway. Det er tykpelsede og hårdføre kødkvæg, som går ude hele vinteren på landmændenes egne marker ved Lynge.

Galloway-racen er kendt for at være rigtig gode til naturpleje og kødet bliver meget smagsfuldt. Vi glæder os til at se dem pleje engene, som Kodriverlauget har indgået aftale med Stiftelsen Sorø Akademi om at pleje.

Galloway hører til i den lette ende af kreaturracerne. Væksten er relativt langsom og det betyder at kødet bliver meget finfibret. Galloway er velegnet til kødproduktion, da gallowayracen indlejrer fedt i muskulaturen i ganske små fedtlommer. Det gør det lettere at bevare kødets saftighed under tilberedningen. De fleste smagsstoffer sidder i fedtet, de bliver på den måde indlejret i kødet. I England, Skotland og Tyskland regnes Galloway for noget af det ypperste indenfor oksekød.

Galloway er meget velegnet til naturpleje. Det skyldes at dyrene har en forholdsmæssigt stor vom. Det giver den dybe krop. Den store vom gør, at de kan optage store mængder grovfoder. De kan således klare sig fint, selv på stride græsser og træagtige vækster, hvor mange andre racer vil tabe i huld.

Racen er lille og meget hårdfør. Den er tykpelset og velegnet til helårsgræsning. Tåler koldt og vådt vejr, men ikke så godt varme. Den har en svag tendens til kobbermangler, hvorfor der står slikkesten med mineraler i spande på engene.

Se mere om Galloway på Gallowayforeningens hjemmeside.

Til forsiden

    Copyright © Sorø Kodriverlaug 2008 - 2017     soroe@kodriverlaug.dk